Betingelser

Priser

Prisene i nettbutikken er oppgitt i NOK, og momsen på 25 % er inkludert. Vi sender kun varer i Norge og forbeholder oss retten til å endre priser i nettbutikken. Vi tar forbehold om feil prising og at varer kan bli utsolgt før butikken blir oppdatert fra dag til dag, men du vil da få beskjed om dette.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. Angreskjema følger med som vedlegg på din ordrebekreftelse.

Partene

Selger

Firmanavn: Belsa Home

Kontaktadresse: Rødåsen 37, 1622 Gressvik

E-post: post@belsahome.no

Telefon: Innehaver Sandra Dagfinrud mob: 90 28 58 68 Daglig leder: Bente Dagfinrud mob: 41 47 89 52

Organisasjonsnr.: 918 274 448

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

Ta gjerne kontakt med oss, hvis det er noe du lurer på. Tar du kontakt via mail, kan du sende direkte til: post@belsahome.no

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Levering m.v

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett/returrett

Som forbruker har du i henhold til Angrerettloven 14 dagers angrefrist når du handler hos Belsa Home. NB! Det er ingen returrett på salgsvarer. Hele returkostnaden skal, i henhold til Angrerettloven, dekkes av forbrukeren selv. Varen som returneres må være pakket slik den ble sendt i original emballasje og varen må være ubrukt og i uåpnet tilstand . Før du returnerer en vare, må du først ta kontakt med oss. Og det er viktig at varen er ubrukt. Vi tar ikke ansvar for transportskader på returvarer. Pakkene returneres med Posten, og det er kunden som betaler frakten. Fyll ut angreskjemaet og returner dette sammen med varen. Bruk original emballasjen som fulgte varen og pakk det forsvarlig.

Varer returneres til: Belsa Home, Rødåsen 37 – 1622 Gressvik. Beløpet overføres så fort alt er sjekket og i orden.

Alle varer som blir sendt fra vårt lager blir grundig sjekket og kontrollert.

UAVHENTEDE PAKKER - Dersom pakken ikke hentes på postkontoret innen 14 dager, vil pakken bli sendt i retur til oss. Kundens rettigheter ihht. Angrerettloven bortfaller. Selger betaler ikke returfrakt for kunde, for varer som kommer i retur. Kunden blir belastet for frakt/returfrakt - samt et servicehonorar pålydende kr 300,-

Reklamasjon

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen. Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet så fort som mulig. Vi må ha melding om skadet vare SENEST 3 dager etter du har mottatt den.

Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet når du henter pakken på posten, si ifra til betjeningen og fyll ut skadeskjema – dette gjøres på posten. Deretter sender du oss en mail med bilder slik at vi kan få sendt en ny eller erstatning i retur. VIKTIG! Ta vare på emballasje og ta bilder av skaden!